Политика за конфиденциалност

Тази политика за конфиденциалност (по-нататък - "Политика") се отнася за цялата лична информация, която Компанията (по – долу наричана "Компания") може да получи за Потребителя по време на неговия престой в сайта https://now.bg или поддомейни (по-долу "Уеб-сайт"). Също така, Политиката описва как Компанията събира, използва и разкрива личната информация, получена чрез Уеб-сайта. Потребителят, използвайки Уеб-сайта, дава своето съгласие за събирането, използването и обработката на личната му информация от страна на Компанията.

Получаване на лична информация

Потребителят може да посещава Уеб-сайта и да не съобщава своите лични данни, но в някои случаи, когато Потребителят реши да получи някаква информация, да се възползва от услугите или да закупи Продукти на Компанията (всякакви услуги, софтуер, разработен от Компанията и разпространяван на Уеб-сайта), Компанията ще изисква личните данни на Потребителя. Компанията има право да поиска от Потребителя следната информация: име и фамилия, име на фирма, която го представлява (ако има), адрес, телефонен номер, адрес на електронна поща, както и друга информация, която е посочена в сайта. Всяка информация, автоматично се разчита в резултат на посещение на Уеб-сайта от страна на Потребителя, включително и последователността на прегледите, използвани без идентифициране на отделните потребители. Компанията използва "бисквитки", за да направи сайта по-удобен за Потребителя.

Използване и разкриване на лична информация

Компанията използва личната информация на Потребителя за предоставяне на Продукти и услуги, разрешаване на спорове и отстраняване на неизправности, подобряване на удобството за работа и подобряване на Уеб-сайта, за информиране относно нови услуги и Продукти. Потребителите, регистрирани на Уеб-сайта, автоматично се съгласяват за получаване от Компанията на информация за предлаганите услуги, за актуализирани версии или по-нови Продукти на Компанията, както и друга информация, която Компанията счита за важно да съобщи. Компанията не продава на никого и няма да разкрива лична информация за Потребителя. Компанията има право да разкрие и предаде лични данни на трети лица, само в случай ако това се изисква от българското или международно законодателство и/или органите за спазване на законните процедури.

Преглед и редактиране на личната информация

Компанията предоставя на Потребителя, регистриран на Уеб-сайта, възможност по всяко време да разглежда и редактира личната си информация. За да редактира личните си данни, Потребителя е необходимо да влезе в своя профил на сайта.

Връзки към други уеб-сайтове

Настоящата Политика се отнася само за Продуктите на Компанията. Уеб-сайтът съдържа връзки към сайтове на трети страни. Компанията не контролира данните на уеб- сайтовете, тяхната политика за поверителност и не носи отговорност за тях. Компанията призовава Потребителя преди подаване на лична информация на тези уеб-сайтове, внимателно да се запознае с техните политики за конфиденциалност.

Безопасност

Компанията е предприела подходящите мерки за гарантиране сигурността на личната информация на Потребителя от загуба, неправилно използване, неоторизиран достъп, разпространение или промени. Въпреки това, методът за предаване на информация и методът за нейното съхранение в Интернет не може да бъде напълно безопасен, така че Компанията не гарантира абсолютна сигурност на личната информация.

Промяна на условията на Политиката

Компанията си запазва правото да променя условията на Политиката. В случай на промени, Компанията ще публикува всички допълнения и промени в Политиката на уеб-сайта. При по- нататъшното ползване на услугите и използването на Продуктите на Компанията, Потребителят се съгласява с новите условия на Политиката.

При възникване на някакви въпроси, свързани с тази Политика, моля свържете се с нас.