С какво се отличава Saas-платформата от наема ?

При изборът на SaaS-решение за електронна търговия, компаниите получават предимство — непрекъснато обновяване на най-добрите практики за популяризиране и продажби в едно решение.

Най-актуалната тема за собствениците на интернет-магазини в съвременните икономически условия – това е оптимизацията на бизнеса: намаляване на разходите, намаляване на риска, максимално ефективно промотиране при минимални разходи. За решаване на тази задача помага използването на SaaS-решенията за онлайн магазини. Тоест присъствие на магазина в непрекъснато развиващи се онлайн-площи с ежемесечна такса за използване.

През последната година-две се появиха множество решения от клас "отдаване под наем на онлайн магазини", маскиращи се под SaaS. Какво означава "отдаване под наем на онлайн магазин"? И толкова ли е важна разликата между "отдаване под наем" и SaaS платформа?

Няколко компании предлагат услуги от клас "отдаване под наем на онлайн магазин". Повечето от тези решения обаче се свеждат до това, че за вас ще се създаде копие на софтуер за интернет-магазин върху хостинг, ще Ви се продаде поддръжка на това решение и ще Ви се каже, че това е софтуер като услуга. Тоест SaaS. Това всъщност вече е старо решение, но опаковано за вас в нови думи "отдаване под наем на онлайн магазин".

А каква всъщност е разликата?
Използваният в електронната търговия SaaS модел или "софтуер като услуга" дава три важни предимства в сравнение с отдаването под наем на онлайн магазин и собствена разработка на онлайн магазин
:
1. Автоматично обновяване. Безплатно автоматично обновяване на продукта. Новите инструменти за популяризиране и новите възможности за конвертиране на посетителите в купувачи ще бъдат достъпни за вас по-бързо от вашите конкуренти, обвързани със своето решение. Никакви програмисти, никакви администратори и дори никакви допълнителни поръчки в уеб-студиа не са необходими за да получите новите възможности във вашия магазин. Вашите ресурси и внимание са насочени към поръчките и работата с клиентите.
2. Ефективно популяризиране. SaaS платформата има много начини за популяризиране на намиращите се върху нея магазини. Най-ефективният и отличаващ се от другите способи – това е интеграцията в магазина на средства за оптимизация на сайта за търсещите машини и средства за показване на реклами. Налагането става максимално автоматизирано, а вашият бизнес получава най-добрия резултат за кратко време и пари. Всеки месец се променят механизмите за популяризиране в интернет. Поместването на магазина върху SaaS-площ – това е гаранция, че ще вървите в крак с времето.
3. Мащабируемост и надеждност. Сега SaaS-решението винаги е по-мащабируемо, защото то първоначално разчита на множество магазини и вече съдържа механизми за балансиране на натоварването и архивиране на информацията. Вашият магазин априори се намира на няколко хостинг-площи. "Наемайки" магазин на една хостинг платформа, максимумът на което можете да разчитате – това е мащабирането, осигурено от доставчика. Ако срещнете проблеми с хостинг провайдера си или се увеличи натоварването на магазина, вие ще трябва да се справяте с тези проблеми самостоятелно или да привлечете специалисти, да губите време, пари и клиенти.

Както виждате, към момента SaaS-решението за интернет-магазин решава значително по-голям кръг от задачи за онлайн-магазина от отдаването под наем на отделен магазин върху хостинг, а това значи, че помага вашият бизнес да бъде по-ефективен в конкурентната борба за купувачите.

Добавено в категория Маркетинг на 2018-09-12 01:10:29